Skolen før det bygges nytt bibliotek i dette hjørne av skolen 2017.

Skolens historie

Skogmo videregående skole ble opprettet 1. august 1983. Skolens første rektor var Sigmund Steenbuch. Skolen leide lokaler av Skien kommune i lokalene til Skogmo Ungdomsskole på Kjørbekkhøgda.

Fagområdene var i starten Elektro, sosial– og helsefag, tegning, form– og farge, husflid og estetiske fag, samt gruppe for psykisk utviklingshemming.

1.august 1984 ble Klosterskogen videregående skole, avd. Kjørbekk lagt under administrasjon av Skogmo videregående skole. Byggfag, automasjon og el.verk ble en del av tilbudet til Skogmo.

Arne Koch ble rektor i 1994 og avd. Kjørbekk ble ledet av inspektør Karl Rolf Helgesen. Dagens rektor er Sølvi Nymo.

I 1988 leide skolen et bygg i Bedriftsveien som ble bygget til elektro og byggfagavdelingen.

I 1990 leide skolen Klosterskogen barneskole hvor flere Helse– og sosialklasser ble opprettet.

I  1992 fikk skolen kjøpt 5,5 mål ny tomt på Kjørbekk og utvidelse av skolebyggene satt i gang. Det startet med ny betonghall med administrasjonslokaler i 2. etg. Dette ble i sin helhet bygget av skolens elever og lærere. Byggeprosjektet var særdeles vellykket og vakte positiv oppmerksomhet både hos fylkesskolesjefen og politikerne.

Forholdene lå meget godt til rette for å bygge mer på Kjørbekk. Tilstøtende tomt ble kjøpt fra Skagerak  Energi. Planer ble lagt for å bygge mer skole på Kjørbekk slik at de klassene som var på Kjørbekkhøgda kunne flyttes ned i Kjørbekkdalen hvor vi er i dag!

Publisert: 07.11.2016 / Oppdatert: 07.11.2016