Velkommen til vår hjemmeside!

Her vil du finne informasjon om Skogmo videregående skole. Savner du allikevel noe – ring oss på tlf.nr: 35919200 eller send en mail til skogmo.vgs@t-fk.no
Vi ønsker et godt samarbeid med våre elever og foreldre/foresatte. Det samme gjelder andre samarbeidspartnere som bidrar til at vi i felleskap kan gi en god opplæring, og tilby et godt skole og læringsmiljø for våre elever.

Hilsen alle ansatte ved Skogmo videregående skole

Publisert: 10.10.2016 / Oppdatert: 08.05.2018