Helse- og oppvekstfag

Drømmer du om å arbeide med mennesker?
Ønsker du å bruke de beste sidene av deg selv?
Vil du ha en variert hverdag?
Da tror vi helse- og oppvekstfag er noe for deg!
På denne avdelingen møter du engasjerte lærere som stiller opp for at du skal nå ditt mål om et meningsfullt og spennende yrke.

VG1

Helse- og oppvekstfag gir elevene kunnskaper om kommunikasjon, yrkesutøvelse og helsefremmende arbeid. I undervisningen legges det vekt på at elevene arbeider med å utvikle sin faglige dyktighet, sosiale kompetanse og læringsevne. En godt utviklet sosial kompetanse er et grunnleggende element for de som skal jobbe med mennesker.

Undervisningen legger opp til at elevene skal kunne ta ansvar for egen utvikling og læring, arbeide selvstendig og sammen med medelever.
Lærerne gir elevene underveisvurdering ifht. kompetansemålene og elevene har innvirkning på valg av arbeidsmetoder.

I faget Yrkesfaglig fordypning får elevene et innblikk i de ulike yrkene de kan velge på VG2. I høstsemesteret får elevene en presentasjon av de ulike yrkene. Dette for at de skal få en best mulig forutsetning for å velge fordypning av et yrke senere.

Det legges stor vekt på elevmedvirkning gjennom elevsamtaler, klassens time og elevrådsarbeid.

Yrkesretting av fellesfag.

Programfaglærerne og fellesfaglærerne samarbeider om å yrkesrette fellesfagene gjennom diverse FYR-arbeid. (Fellesfag Yrkesretting Relevans).
For å nå målene i læreplanen bruker vi mange forskjellige arbeidsmetoder som utfordrer eleven til å være kreativ, f.eks:

-  Prosjekter-  Feltundersøkelser-  Rollespill-  Praksis-  Gruppearbeid-  Ekskursjoner

Undervisningen er lagt opp med klasseteam hvor to eller tre lærere har ansvar for to klasser.

VG2

Ambulansefag
Arbeidsplasser for ambulansearbeidere finnes i helseforetak, kommuner og private organisasjoner og bedrifter. Fra og med høsten 2017 er det andre rutiner for inntak til ambulansefaglinjen. Alle elever som søker seg til ambulansefag må gjennom en fysisk test, før opptak til studiet vil skje.

Barne- og ungdomsarbeiderfag
Som barne- og ungdomsarbeider kan du få arbeid i barnehager, barneparker, skoler, skolefritidsordninger, klubber og kommunale etater.

Helsearbeiderfag
Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, på sykehjem, hjemmetjenesten, psykisk helsevern og i institusjoner med varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Helseservicefag
På helseservice blir grunnlaget lagt, for flere yrkesspesialiseringer innenfor helseserviceyrkene; apotektekniker, helsesekretær og tannhelsesekretær. Det er også mulighet til å velge påbygging til generell studikompetanse.

Etter gjennomført VG2, er det mulighet til å velge påbygging til generell studiekompetanse.

VG3

På VG3 har vi disse mulighetene når det gjelder linjevalg:
Apotekteknikk

Apotekteknikere har en viktig oppgave i å ekspedere legemidler, veillede om trygg og riktig legemiddelbruk, samt å informere om behandling og forebygging av ledelser. (skoleåret 16/17)

Helsesekretær

Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først,  det kan være på et legekontor eller et sykehus.

De assisterer legen, tar blodprøver, gjør analyser i tillegg har de telefonkontakt med pasienter.

Se V ilbli.no.

Publisert: 01.11.2016 / Oppdatert: 02.05.2018