RUSSESTYRET SKOGMO VIDEREGÅENDE

President

Elma Latic

Visepresident

Lotte Strand Jonsmyr

Sekretær

Emilie Hegna Isnes

Russepoliti

Emma Wold

Leah Borsodi Broen

Terrorsjefer

Mina Madelene Larsen

André Sørlie Nilsen

Knutesjefer

Vilje Svensli Håndlykken

Laura Chatrin Johannessen

PR-ansvarlig

Beate Hegna Jansen

Prevensjonsveileder

Frida Aanesen

Festsjef

Maiken Dotseth

Prest

Maria Gundersen Schjerven

Prestinne

Marthe Thalie Styrvold

Publisert: 10.10.2016 / Oppdatert: 27.11.2017