tekst

HVA KAN VI BIDRA MED?

Vi hjelper med vanskeligheter og problemer som har betydning for skolegangen din.

Eksempler på dette kan være:

  • vansker i skolemiljøet, f.eks. mobbing, sterk mistrivsel i klassen, vansker med medelever eller lærere
  • personlige problemer av ulik art
  • begynnende rusproblemer
  • spørsmål omkring helsen din
  • at du sliter i fag og har vanskeligheter med å forstå det som skal læres
  • yrkes og studieveiledning

eller du kan komme til oss om det er andre ting du gjerne vil snakke med noen om.

I avdelingen har vi også helsesøster fra skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk rådgiver fra PPT og  Oppfølgingstjeneste (OT).

Dette utvidete støtteapparatet er tilgjengelig når du eller basisgruppen din har behov for det. Enkeltvis og i samarbeid prøver vi å finne fram til de løsninger som passer best. Vi samarbeider på tvers av funksjoner for å hjelpe og rettlede så godt som mulig.

Praksiskurs

Informasjon om praksiskursene finner du her .

Publisert: 10.10.2016 / Oppdatert: 15.06.2018