Fag

Vg1

Vg2

Vg3

Engelsk

3

2

Naturfag

5

Norsk

2

2

10

Kroppsøving

2

2

2

Matematikk

3

5

Samfunnsfag

3

Historie

5

Sum fellesfag

15

14

17

Felles program

Programfag, velg 3 fag: biologi, historie og filosofi, internasjonal engelsk, psykologi, kommunikasjon og kultur.

15

Yrkesfaglig fordypning
(tidl. Prosjekt til fordypning)

3

4

Sum programfag og YFF

20

21

Totalt

35

35

32