Reglementer og avtaler

Her finner du avtaler og reglementer du kvitterer for med skjemaet "til deg som elev ved Skogmo videregående skole". Her finner du også en link til søknaden om skoleskyss.

Tett på veilederen finner du her .

Ordensreglementet finner du her .

IT-reglementet finner du her .

PC-kontrakten finner du her .

Avtale om gratis utlån av læremidler finner du her .

Opplæringslova kapittel 9 A - elevenes skolemiljø finner du her .

Dokumentet: Fraværs orientering og dokumentet HMS reglement er under arbeid, og vil være tilgjengelig senere i skoleåret.

Søknaden om skoleskyss finner du her .

Publisert: 21.08.2017 / Oppdatert: 23.08.2017