Utlånsregler

Av: Ingvill Jensen / Publisert: 21.11.2016 / Oppdatert: 21.11.2016

På biblioteket får du låne alle læremidlene du trenger i løpet av skoleåret. Du kan i tillegg låne romaner, faglitteratur, DVD-er, tegneserier og mye mer.

Utlånstider
Bøker: 4 uker
Lydbøker: 4 uker
DVD: 1 uke
Lærebøker: 1 skoleår
Ordlister: 1 skoledag
Alle utlån må registreres i skranken. Lånet ditt kan forlenges dersom ingen står på venteliste. Tapte bøker må erstattes fullt ut.

Gratis læremidler
Skolebiblioteket har ansvar for utdeling av gratis læremidler til alle elever. Læremidlene er skolens eiendom og skal ved skoleårets slutt, eller ved avbrutt skolegang, straks leveres tilbake. Dersom læremidlene ikke leveres inn til avtalt tid, i tilfredsstillende forfatning, vil det umiddelbart bli utskrevet et erstatningskrav. Saken vil deretter inngå i fylkeskommunens purre- og inkassorutiner med tilhørende kostnader.
Ved avbrudd eller bytte av utdanningsprogram skal læremidlene straks leveres inn. Fristen for å levere lærebøkene er siste skoledag.