Fra venstre: Anne Kristin Solvang, Blandina Vincent Gongwe og Linda Follaug

Helsesøster har kontor i bygg A. Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud med "åpen dør" og faste trefftider på kontorene. Tjenesten er gratis, og du får ikke fravær.

Noe av det du kan snakke med helsesøster om:

 • Vanskelige tanker og følelser
 • Fysiske plager/skader/sykdommer
 • Livssituasjon - forholdet til skole, venner, kjæreste, familie
 • Rus - bekymring for eget eller andres rusbruk
 • Seksualitet og seksuell orientering
 • Prevensjonsveiledning; inkl. gratis kondomer og resept på p-piller
 • Seksuelt overførbare sykdommer, inkl. klamydiatest
 • Graviditet
 • Abort
 • Nødprevensjon
 • Kosthold og fysisk aktivitet
 • Vansker i forhold til mat
 • Andre bekymringer og opplevelser som virker inn på hvordan du har det

Helsesøster har taushetsplikt!

For at du som elev skal få den hjelpen du trenger og har krav på, samarbeider helsesøster med skolen og instanser utenfor skolen. Det skjer selvfølgelig i samråd med deg. Helsesøster hjelper til med henvisning videre til andre hjelpeinstanser hvis det er nødvendig og ønskelig.

Kontortid:

Mandag til fredag kl 0900-1400

Helsesøstre:

Tlf: Anne Kristin Solvang  909 59 507 , Linda Follaug 976 34 844,

anne.kristin.solvang@skien.kommune.no og linda.follaug@skien.kommune.no

Helsesøster for enslige mindreårige og elever i kombinasjonsklasser

Blandina Vincent Gongwe tlf: 992 24 410

Blandinavincent.gongwe@skien.kommune.no

Kontortid: Mandag, torsdag og fredag kl.0900-1400

Bygg A, rom 010.

Dere finner oss ved rådgiverne

Velkommen til oss!

Publisert: 10.10.2016 / Oppdatert: 15.08.2018