Foto: www.colourbox.com

Her finner du eksamensreglement og retningslinjer for klagebehandling i Telemark.

Retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Retningslinjene tar også for seg klage på vurdering.

Retningslinjene er bindende for alle videregående skoler i Telemark. De er forankret i opplæringsloven med forskrifter og skal bidra til:

  • å sikre at eksamen blir avviklet i samsvar med vurderingsforskriften
  • at elevene får vist sin kompetanse i faget
  • at det er samsvar mellom elevene sine arbeidsmåter gjennom året og hvordan de blir prøvd til eksamen
  • at elevene blir sikret mest mulig kjente og likeverdige forhold ved eksamen
  • at elever, foresatte, arbeidsgivere og utdanningsinstitusjoner skal få pålitelig og gyldig informasjon om elevene sn kompetanse

Last ned

Publisert: 06.12.2016 / Oppdatert: 14.05.2018