Foto: Stina Glømmi

(Foto: Stina Glømmi)

Her finner du informasjon som gjelder for deg som har et annet morsmål enn norsk.

Minoritetsspråklige elever kan ha flere alternativer for gjennomføring av fremmedspråk, og i gitte tilfeller ha rett til refusjon av eksamensavgift.

Gjennomføring av fremmedspråk

Alle elever som skal ha vitnemål fra studiespesialisering, må ha karakter i fremmedspråk.

Dersom du har et annet fremmedspråk som morsmål enn det som undervises i på skolen din, har du to valg:

1. Du kan følge vanlig undervisning i fremmedspråk på skolen din.

2. Hvis det arrangeres privatisteksamen i morsmålet ditt, kan du melde deg opp til eksamen i dette språket. Husk at du må melde deg opp til både skriftlig og muntlig eksamen. Snakk med skolen din om hvilke fag du må melde deg opp i.

Få tilbake eksamensavgift

Når du har meldt deg opp på www.privatistweb.no , må du selv betale eksamensavgiften, men du kan i etterkant ta med kvitteringen til skolen din og be om refusjon.

Mer om privatisteksamen

Du finner en oversikt over hvilkefremmedspråk du kan ta som privatist på Utdanningsdirektoratets hjemmesider .

Det er to oppmeldingsperioder til å melde seg opp til eksamen:

• Høsteksamen, frist 15. september

• Våreksamen, frist 1. februar

Det åpnes for oppmelding ca. 3‑4 uker før fristen.

Les mer om privatisteksamen på www.telemark.no/privatist

Ny handlingsveileder for skolen

Høsten 2017 kom handlingsveilederen "En flerspråklig skole" .

Den skal hjelpe både grunnskoler og videregående skoler å veilede deg som har bodd kort tid i Norge (0-6 år) og/eller har behov for særskilt språkopplæring.

Det er viktig å beherske norsk for å klare videregående opplæring i Norge, og veilederen gir svar på hvilke muligheter du har for å få hjelp med det norske språket.

Formålet med veilederen er å:

  • Gjøre deg i stand til å mestre fagene i videregående opplæring og fullføre og bestå på inntil fem år.
  • Styrke din språkkompetanse og hjelpe deg videre i din språkutvikling i og på norsk.
  • Være en veileder for skolens personale der det raskt er mulig å finne svar og veiledning i forhold til rutiner, kartlegging og lovverk på det minoritetsspråklige fagfeltet.

Publisert: 10.05.2017 / Oppdatert: 20.11.2017