Flere elever sitter på en benk utenfor en videregående skole

Ordensreglementet gjelder for alle elever ved videregående skoler i Telemark.

Hensikt

Ordensreglementet skal regulere dine rettigheter og plikter som elev så langt det ikke er fastsatt i annet regelverk.

Det er gjeldende fra 1. august 2017 og ble vedtatt av hovedutvalg for kompetanse 9. februar 2017 i tråd med Rundskriv Udir-8-2014 .

Oversettelser

Reglementet er oversatt til flere språk. Oversettelsene finner du til høyre her og på Telemark fylkeskommunes hjemmeside .

Bakgrunn

Departementet har vedtatt endringer i lov om opplæring, som trer i kraft fra 1. august 2017.

Lovendringen medfører blant annet nye regler for ordensreglement og bortvisning i opplæringslovens § 9A-10 og § 9A-11.

De nye lovendringene er ivaretatt i ordensreglement for elever i Telemark fylkeskommunes videregående skoler.

Publisert: 05.12.2016 / Oppdatert: 05.09.2017