Fotograf: Alf Carlsen/Arne Arnesen

Yrkesfaglig fordypning (YFF) er faget hvor du som går på yrkesfaglige utdanningsprogram kan få erfaring med aktuelle lærefag, slik at du etter Vg2 skal ha et godt grunnlag for å velge det lærefaget som er mest aktuelt for deg.

Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som er typiske for de yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer for.

Her kan du laste ned alt du må vite om yrkesfaglig fordypning.

Lik praksis på alle skoler

En handlingsplan skal sikre lik praksis i faget på skolene i Telemark. Tiltakene den legger frem er:

  • organisering av faget, herunder lokalt samarbeid og timetall for elever og lærere
  • innhold i faget - lokale læreplaner
  • vurdering
  • dokumentasjon

I samarbeid med bedrift eller andre skoler kan du fordype deg i kompetansemålene på Vg3, og få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrket du er interessert i.

Kvaliteten på Yrkesfaglig fordypning er avhengig av ett tett samarbeid mellom skoleeier, skoleleder, lærere, bedrifter, opplæringskontorer og deg som elev.

Det kan derfor være mange aktører involvert og for at skolene og bedriftene skal kunne gjennomføre og samarbeide godt i yrkesfaglig fordypning, er det viktig å ha formelle samarbeidsavtaler, planer og dokumentasjon.

Last ned

Hensikten med handlingsplanen er å gi en oppdatert og kunnskapsbasert statusoversikt på området Yrkesfaglig fordypning, som skal legges til grunn for vurderinger og anbefalinger knyttet til videre arbeid; -strategisk og operativt.

Hovedutvalg for kompetanse vedtok Handlingsplanen for Yrkesfaglig fordypning i november 2016.

Publisert: 06.12.2016 / Oppdatert: 25.09.2017