Retningslinjene skal sørge for lik praksis for finansiering av skoleturer i videregående skole i Telemark.

Oppsummering

Retningslinjene sier at skolene må legge en plan for gjennomføring av ekskursjoner/skoleturer, og at det må være satt av penger til dette i skolenes budsjett.

Ekskursjoner regnes som opplæring og må planlegges slik at elevene ikke pålegges egenbetaling.

Det må også være mulig for alle elever å delta. Elever som av en eller annen grunn ikke kan være med skal få et likeverdig opplæringstilbud på skolen.

Last ned

Publisert: 06.12.2016 / Oppdatert: 06.12.2016